Om Hjørring Padel

Om Hjørring Padel

Om Hjørring Padel

 Hjørring Tennisklub og Hjørring Firma Sport indgik i 2020 et aktivt partnerskab for ved fælles hjælp at introducere PADEL som udendørs sportsgren i Hjørrings Park Vendia under navnet Hjørring Outdoor Padel.

Etablering af et attraktivt padelmiljø med to padelbaner og indbydende ude opholdsarealer, hvor fokus på samvær, sammenhold og fællesskab vægtes højt.

I slutningen af 2022 fik foreningen kontakt med ildsjæle, der primært var engageret via indendørscentret i byen og pr. 01.03.2023 skifter vi navnet til Hjørring Padel. En forening for hele Hjørring, hvor fokus stadig vil være det stærke sociale sammenhold, fællesskabet og plads til alle.

Vi vil fremover tilbyder medlemskaber med og uden inkluderet ugentlig træning gennem hele året. Vores målsætning er træningsmuligheder til en overkommelig pris for ALLE Padel interesserede i alle aldersgrupper.

Padel er en ny sportsgren, der er ved at etablere sig som folkelig sportsgren i DK. Det er en ketchersport, der er utrolig nem at lære, ja faktisk kan de allerfleste, allerede fra første slag opleve succes på banen. Den begejstrer både øvede som uøvede, herunder også normalt idræts inaktive personer. Ikke mindst unge mennesker har taget sporten til sig og i mange klubber har padel tilført ny energi og mange nye medlemmer.

Padel tilgodeser nye tendenser i danskernes sports- og motionsvaner, hvor det viser sig at de udbydere, der klarer sig bedst, er de, der tilbyder flere måder at tilgå sporten på. Nogle gange er det den spontane booking af en bane med tre kolleger eller venner, der er behov for, andre gange er det træningen i klubregi hver mandag kl. 17 og andre gange er det padel på højt niveau med deltagelse i forud tilrettelagte turneringer.

Vi vil i Hjørring Padel tilgodese alle ovenstående parametre og beliggenheden i Park Vendia på Hjørring Tennisklubs eksisterende anlæg giver både medlemmer og pay and play gæster optimale betingelser for spil, afslapning, samvær og hygge.

Det overordnede formål med partnerskabets padel projekt er, at:

  • Styrke Park Vendias rolle som et centralt omdrejningspunkt for idrætslivet i Hjørring. Vi vil i den forbindelse gerne skabe større synlighed om aktiviteterne på padel- og tennisanlægget. En synlighed, der kan føre til en større dynamik mellem de forskellige etablerede idrætsgrene i Park Vendia
  • Udvikle anlægget til, at blive center for udendørs ketchersport i Hjørring, både breddemæssigt og på eliteplan og således at brugen af faciliteterne intensiveres.
  • Skabe nye indbydende rammer for socialt samvær og sikre et åbent og ungt mødested, der inviterer til at være sammen og skabe nye fællesskaber.
  • Tiltrække især unge og erhvervsaktive, og inddrage disse brugergrupper i et revitaliseret foreningsliv.

 

Anlæg af padelbaner følges til dørs med en særlig bearbejdning af anlæggets grønne uderum. Vores ambition er – i modsætning til de allerfleste andre padelbaner, der er etableret – at drage omsorg for, at der ikke ”kun” dumper et par padelbaner ned på et tilfældigt leftover-areal, men at hele anlægget opgraderes sådan, at der skabes et ungt og tiltrækkende mødested, der kan følge op på vores målsætning om at danne ramme om socialt samvær før, under og efter spillet. Det er supervigtigt for os, at det er HELE sportsoplevelsen, der forbedres - det er en vigtig brik i at revitalisere foreningslivet. Vi har derfor arbejdet sammen med et landskabsarkitektfirma om en helhedsplan for anlægget

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System